Våra produkter
Välkommen in och titta på våra spännande produkter
Sländan i Lund kommer att upphöra. Vi rear nu ut hela sortimentet med 50%. Välkommen in och fynda.
Jobbar i butiken gör:
Kristina Idberg och Gunnel Gylje.